[GSS] Thông báo v/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư GSS

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư GSS trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư GSS với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian

Vào lúc 8h30, Thứ bảy ngày 25/04/2020

2. Địa điểm:

    2.1 Phương án 1: Dự kiến sẽ tổ chức đúng ngày nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát

  • Khách sạn Hương Giang

  • Địa chỉ: 51 Lê Lợi, Thành phố Huế, tỉnh TT Huế

   2.2  Phương án 2:

  • Đại hội cổ đông bằng hình thức trực tuyến

3. Thành phần:

             Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách được ghi nhận tại sàn OTC vào ngày 10/04/2020 là ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ do Phòng TCKT lập.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm .

Trân trọng thông báo!