[GSS] Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Thay mặt HĐQT, Bộ phận OTC kính gửi đến Quý Cổ đông về Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03 tháng 06 năm 2022.

Để biết toàn văn nội dung của Nghị quyết, Quý Cổ đông vui lòng truy cập theo link đính kèm sau: [GSS] Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ tới Bộ phận OTC - Ms Ngọc: 0973 639 207  để được giải đáp.
Trân trọng cảm ơn!