GSS
40
11.000 đ
-
GOSU
200
11.000 đ
-
GIHOT
740
13.000 đ
-
DUO
40
7.000 đ
-
FLYADS
-
-
-
Mua
Mã cố phiếuSố lượngĐơn giáTrị giá
GOSU17.320 11.000 đ190.520.000 đBán
GIHOT20.000 10.000 đ200.000.000 đBán
Bán
Mã cố phiếuSố lượngĐơn giáTrị giá
GOSU120 12.000 đ1.440.000 đMua
GOSU100 16.000 đ1.600.000 đMua
GSS590 13.000 đ7.670.000 đMua
DUO3.000 7.000 đ21.000.000 đMua
DUO2.960 7.000 đ20.720.000 đMua
GSS6.520 11.000 đ71.720.000 đMua
GSS7.000 14.000 đ98.000.000 đMua
GOSU1.100 15.000 đ16.500.000 đMua
GSS3.890 15.000 đ58.350.000 đMua
GSS2.000 15.000 đ30.000.000 đMua
Xem nhiều hơn