GSS
550
12.000 đ
-
GOSU
1000
10.000 đ
-4.76%
GIHOT
740
13.000 đ
-
DUO
8000
7.000 đ
-
FLYADS
-
-
-
Mua
Mã cố phiếuSố lượngĐơn giáTrị giá
GOSU14.900 10.000 đ149.000.000 đBán
DUO10.000 7.000 đ70.000.000 đBán
GOSU3.000 9.000 đ27.000.000 đBán
GOSU6.830 9.000 đ61.470.000 đBán
GIHOT20.000 10.000 đ200.000.000 đBán
Bán
Mã cố phiếuSố lượngĐơn giáTrị giá
DUO1.000 8.000 đ8.000.000 đMua
DUO1.000 8.000 đ8.000.000 đMua
DUO1.000 10.000 đ10.000.000 đMua
DUO1.000 10.000 đ10.000.000 đMua
DUO1.000 10.000 đ10.000.000 đMua
DUO1.000 10.000 đ10.000.000 đMua
DUO3.000 9.000 đ27.000.000 đMua
GOSU450 12.000 đ5.400.000 đMua
GSS1.000 18.000 đ18.000.000 đMua
GOSU400 20.000 đ8.000.000 đMua
Xem nhiều hơn