GSS
2000
12.000 đ
-25%
GOSU
10
10.000 đ
-4.76%
GIHOT
740
13.000 đ
-
DUO
8000
7.000 đ
-
FLYADS
-
-
-
Mua
Mã cố phiếuSố lượngĐơn giáTrị giá
GOSU3.000 10.000 đ30.000.000 đBán
GOSU4.990 10.000 đ49.900.000 đBán
DUO10.000 7.000 đ70.000.000 đBán
GOSU3.000 9.000 đ27.000.000 đBán
GOSU7.000 9.000 đ63.000.000 đBán
GIHOT20.000 10.000 đ200.000.000 đBán
Bán
Mã cố phiếuSố lượngĐơn giáTrị giá
GOSU9.680 10.500 đ101.640.000 đMua
DUO1.000 10.000 đ10.000.000 đMua
DUO1.000 10.000 đ10.000.000 đMua
DUO1.000 10.000 đ10.000.000 đMua
DUO1.000 10.000 đ10.000.000 đMua
DUO1.000 10.000 đ10.000.000 đMua
GSS550 12.000 đ6.600.000 đMua
DUO1.000 10.000 đ10.000.000 đMua
DUO3.000 9.000 đ27.000.000 đMua
GSS8.700 14.000 đ121.800.000 đMua
Xem nhiều hơn