GSS
550
12.000 đ
-
GOSU
5000
10.000 đ
-
GIHOT
740
13.000 đ
-
DUO
8000
7.000 đ
-
FLYADS
-
-
-
Mua
Mã cố phiếuSố lượngĐơn giáTrị giá
GOSU50.000 10.000 đ500.000.000 đBán
GIHOT20.000 13.000 đ260.000.000 đBán
GOSU34.370 10.000 đ343.700.000 đBán
Bán
Mã cố phiếuSố lượngĐơn giáTrị giá
GOSU1.000 11.500 đ11.500.000 đMua
GOSU1.000 12.000 đ12.000.000 đMua
DUO1.000 8.000 đ8.000.000 đMua
DUO1.000 8.000 đ8.000.000 đMua
DUO1.000 10.000 đ10.000.000 đMua
DUO1.000 10.000 đ10.000.000 đMua
DUO1.000 10.000 đ10.000.000 đMua
DUO1.000 10.000 đ10.000.000 đMua
DUO3.000 9.000 đ27.000.000 đMua
GOSU450 12.000 đ5.400.000 đMua
Xem nhiều hơn