GSS
990
16.000 đ
+14.29%
GOSU
2230
10.000 đ
-8.26%
GIHOT
740
13.000 đ
-
DUO
-
-
-
FLYADS
-
-
-
Mua
Mã cố phiếuSố lượngĐơn giáTrị giá
GOSU3.770 10.000 đ37.700.000 đBán
GOSU3.000 9.000 đ27.000.000 đBán
GOSU10.000 9.000 đ90.000.000 đBán
GIHOT20.000 10.000 đ200.000.000 đBán
Bán
Mã cố phiếuSố lượngĐơn giáTrị giá
GOSU9.940 10.900 đ108.346.000 đMua
GSS8.700 15.000 đ130.500.000 đMua
GOSU3.470 10.900 đ37.823.000 đMua
GOSU5.000 12.000 đ60.000.000 đMua
GOSU450 12.000 đ5.400.000 đMua
GOSU10.300 12.000 đ123.600.000 đMua
GSS2.550 15.000 đ38.250.000 đMua
GSS1.000 18.000 đ18.000.000 đMua
GOSU400 20.000 đ8.000.000 đMua
GOSU1.000 49.000 đ49.000.000 đMua
Xem nhiều hơn