[GOSU] Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

Thay mặt HĐQT, Bộ phận IPO kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 07 năm 2023

Để biết toàn văn nội dung của Nghị quyết, Quý cổ đông vui lòng truy cập theo link đính kèm sau: [GOSU] Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ tới Bộ phận IPO theo số 0987.234.957 (Ms Huyền) để được giải đáp.
Trân trọng cảm ơn!