[GSS] Nghị quyết v.v tái cấu trúc Công ty GSS

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư GSS

Thay mặt HĐQT, Bộ phận OTC kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết v/v tái cấu trúc Công ty Cổ phần Đầu tư GSS: Số 1404/2024/NQ-GSS-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2024.

Để biết toàn văn nội dung của Nghị quyết, Quý cổ đông vui lòng truy cập theo link sau: [GSS] Nghị quyết v.v tái cấu trúc Công ty GSS 

Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ tới Bộ phận OTC – Ms Ngọc 0973639207 để được giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!