[GSS] Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư GSS

 

Thay mặt Hội đồng quản trị, BP TCKT Công ty Cổ phần Đầu tư GSS trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông “Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020”

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn hạn chế tụ tập đông người. Hội đồng quản trị quyết định thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư GSS với nội dung như sau:

Thời gian:

ü Thời gian thay đổi dự kiến: Thứ bảy ngày 09/05/2020

ü Khai mạc đại hội: Vào lúc 8h30, thứ bảy ngày 09/05/2020

Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý cổ đông.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng thông báo!

[GSS] THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020