[GSS] Thông báo chính thức chương trình ĐHCĐ thường niên 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư GSS

 

Thời gian qua do tình hình dịch bệnh COVID-19, ĐHCĐ Công ty GSS không diễn ra theo đúng kế hoạch và Công ty chúng tôi đã có thông báo thay đổi về thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020.

Thay mặt Hội đồng quản trị, BP TCKT Công ty Cổ phần Đầu tư GSS trân trọng thông báo chính thức và kính gửi đến Quý cổ đông “THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020”

1. Thời gian

  • Vào lúc 8h00, Thứ bảy ngày 09/05/2020

2. Địa điểm:

  • Tầng 11KHÁCH SẠN MIDTOWN
  • Địa chỉ: Số 29 Đội Cung, Phường Phú Hội, Thành phố Huế.

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách được ghi nhận tại sàn OTC vào ngày 10/04/2020 là ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ do Phòng TCKT lập.

4. Tham dự trực tuyến: Do tình hình dịch bệnh COVID – 19 còn phức tạp, hạn chế đi lại. Công ty sẽ tạo điều kiện cho những cổ đông không trực tiếp tham dự bằng hình thức  Đại hội trực tuyến. Quý cổ đông vui lòng đăng ký để được hướng dẫn chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi link đăng nhập qua email của cổ đông.

5. Ủy quyền: Nếu cổ đông không tham dự mà ủy quyền vui lòng điền thông tin và gửi giấy ủy quyền chúng tôi đã gửi mẫu vào mail cá nhân và gửi về Công ty trước 12h00 ngày 08/05/2020.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng thông báo!

[GSS] THƯ MỜI THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020