Đăng xuất
Nếu bạn sử dụng Sàn OTC GSS trên máy tính hoặc thiết bị dùng chung với người khác, hãy nhớ đăng xuất sau khi hoàn tất.
Để đăng xuất khỏi Sàn OTC GSS trên máy tính, nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên phải của hầu hết các trang. Nhấp vào Đăng xuất.
Copy link