Bảo mật

Mô tả về dịch vụ

Thông qua các dịch vụ do OTC GSS cung cấp, người sử dụng được tiếp cận với rất nhiều các nguồn thông tin về kinh tế cũng như các thông tin về thị trường tài chính chứng khoán tại Việt Nam và Quốc tế. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến việc OTC GSS cung cấp các thông tin và dịch vụ, tiện ích liên quan đến thị trường giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết (Thị trường OTC) của cổ đông GSS, Công ty con và các Công ty liên kết có thể tìm hiểu và làm quen với các kỹ thuật đầu tư trước khi IPO chính thức. Sử dụng các dịch vụ của OTC GSS, tuỳ từng trường hợp và phụ thuộc mỗi dịch vụ, đối tượng sử dụng sẽ nhận được sự trợ giúp hoặc được cung cấp các công cụ, tiện ích từ OTC GSS cũng như các đối tác, khách hàng của OTC GSS trong việc mua bán và quản lý việc mua bán chứng khoán OTC.

Lưu ý về dịch vụ liên quan đến tài chính

Thông qua các dịch vụ, OTC GSS cung cấp cho người sử dụng các thông tin, công cụ và tiện ích phục vụ cho việc tra cứu thông tin và đầu tư chứng khoán trên thị trường phi tập trung (thị trường OTC) cũng như các thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán nói chung. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến việc các dịch vụ do OTC GSS cung cấp chỉ nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ khi tham gia đầu tư hay chỉ với mục đích đơn thuần là tiếp cận thông tin. Nếu nhà đầu tư có ý định tham gia bất cứ dịch vụ, nhận hoặc gửi bất kỳ tin tức, thông điệp, cảnh báo hoặc các thông tin khác liên quan tới các doanh nghiệp phát hành, các báo giá hoặc các bảng giá cổ phiếu tham khảo, các chương trình đầu tư chứng khoán…người sử dụng cần thận trọng và luôn nhớ rằng các thông tin bạn chuyển tải thông qua hệ thống website của OTC GSS phải đảm bảo độ chính xác cao nhất. Chính người sử dụng, chứ không phải OTC GSS sẽ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác cũng như những thiệt hại có thể phát sinh do các thông tin mà bạn đưa lên, tải về và sử dụng theo quyết định của bạn. Nhà đầu tư khi tham gia các dịch vụ liên quan đến đầu tư chứng khoán thông qua hệ thống website của OTC GSS cần phải chịu trách nhiệm một cách riêng rẽ và tuyệt đối về tất cả các quyết định giao dịch hoặc đầu tư của mình.

Trách nhiệm trong việc đăng ký sử dụng dịch vụ

Khi đăng ký sử dụng các dịch vụ do OTC GSS cung cấp, tuỳ thuộc từng đối tượng và dịch vụ, người sử dụng là cá nhân hay pháp nhân phải cam kết là đủ tư cách và không bị hạn chế sử dụng các dịch vụ đó theo luật định. Người sử dụng dịch vụ phải đảm bảo rằng, các thông tin khai báo khi đăng ký sử dụng dịch vụ là các thông tin mới nhất, chính xác, đầy đủ và trung thực nhất. Nếu chúng tôi có đủ cơ sở để nghi ngờ rằng các thông tin khai báo khi đăng ký là không chính xác, đầy đủ và trung thực, tài khoản của người sử dụng có thể bị huỷ mà không bắt buộc phải thông báo.

Quy định về bảo vệ và cung cấp thông tin của các đối tượng sử dụng dịch vụ

OTC GSS cam kết tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư và an toàn thông tin của mọi đối tượng đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Mọi trường hợp công bố thông tin và danh tính của người sử dụng dịch vụ đều phải được tuân theo sự điều chỉnh của hệ thống luật pháp hiện hành tại Việt Nam. Tuỳ từng loại hình dịch vụ do OTC GSS cung cấp mà một phần hoặc toàn bộ thông tin của đối tượng sử dụng dịch vụ đó có thể phải được xử lý và cung cấp cho các đối tượng khác cùng tham gia vào triển khai các dịch vụ mà đối tượng đó đăng ký sử dụng. Với các dịch vụ đặc biệt được OTC GSS ký kết hợp đồng song phương với các đối tượng là cá nhân cũng như pháp nhân, việc bảo vệ và cung cấp thông tin tuân theo các điều khoản hướng dẫn thi hành trong hợp đồng.

Tài khoản thành viên, mật khẩu và sự bảo mật

Sau khi hoàn tất việc đăng ký tài khoản để sử dụng các dịch vụ do OTC GSS cung cấp, đối tượng sử dụng sẽ được nhận một tài khoản và mật khẩu và có trách nhiệm tự quản lý tài khoản và bảo vệ mật khẩu của mình. Đối tượng sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các hoạt động thông qua việc sử dụng tài khoản và mật khẩu. Hãy thông báo ngay cho OTC GSS khi mật khẩu bị tiết lộ ngoài ý muốn hoặc phát hiện ra việc sử dụng trái phép tài khoản cũng như mật khẩu của mình. OTC GSS không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh từ việc không tuân thủ các yêu cầu bảo mật.

Hành vi ứng xử của thành viên

1. Trách nhiệm về nội dung thông tin.
Mọi đối tượng tham gia sử dụng các dịch vụ do OTC GSS cung cấp đều phải hiểu rằng toàn bộ các thông tin đăng tải công khai trên OTC GSS bao gồm thông tin mua bán cổ phiếu, thông tin công bố từ doanh nghiệp, thông tin xác thực mua bán từ các công ty chứng khoán, các thông tin được đăng tải trên trang Tin tức, các thông tin thể hiện trong bài viết trên Diễn đàn, các thông tin khác dưới mọi định dạng dữ liệu… Đều do đối tượng tạo ra hoặc đăng tải công khai các thông tin đó trên OTC GSS chịu trách nhiệm về mặt nội dung cũng như tính hợp pháp của các thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào nếu thông tin được các đối tượng sử dụng đăng tải thông qua các dịch vụ của OTC GSS có thể gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc bị phản đối. Mọi thiệt hại có thể phát sinh từ việc các đối tượng sử dụng dịch vụ đăng tải thông tin trên các website thuộc sở hữu của OTC GSS đều do chủ thể của hành động đăng tải hoặc người tạo ra thông tin đó chịu trách nhiệm.
2. Kiểm duyệt, sàng lọc và xử lý thông tin. Chúng tôi có thể kiểm tra, lưu giữ và cung cấp một cách hợp lý thông tin về tài khoản cũng như các thông tin mà người sử dụng đăng tải trên hệ thống website của OTC GSS cho các cơ quan hữu trách để:
 1. 1.
  ▪ Tuân thủ yêu cầu của các cơ quan bảo vệ pháp luật và phù hợp với các quy định của hệ thống pháp luật tại Việt Nam.
 2. 2.
  ▪ Giải quyết các tranh chấp quyền lợi, các vấn đề vi phạm bản quyền.
 3. 3.
  ▪ Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và các đối tượng sử dụng dịch vụ của OTC GSS.
 4. 4.
  ▪ Giải quyết các khiếu nại và phản hồi liên quan đến dịch vụ khách hàng hoặc tài khoản, thông tin của người sử dụng.
3. Cam kết về hành vi ứng xử và nội dung thông tin
Mọi đối tượng sử dụng dịch vụ của OTC GSS đều phải cam kết không lợi dụng các dịch vụ hoặc các công cụ, tiện ích mà OTC GSS cung cấp để:
 1. 1.
  Vi phạm các điều luật, đạo luật, sắc lệnh, quy chế, nội quy hoặc quy tắc, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, các quy định, quy tắc, thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn của bất kỳ cơ quan chức năng, cơ quan của chính phủ hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc các trung tâm giao dịch chứng khoán khác.
 2. 2.
  Đăng tải hoặc phát tán bằng bất kỳ phương thức và dưới bất kỳ hình thức nào khác các thông tin được coi là bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của những người khác, lật đổ, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc trái với lợi ích công cộng, trật tự công cộng hoặc sự bình ổn quốc gia trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan.
 3. 3.
  Gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
 4. 4.
  Mạo nhận tư cách của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào bao gồm tư cách pháp nhân của OTC GSS cũng như cá nhân cán bộ, nhân viên của OTC GSS.
 5. 5.
  Tuyên truyền sai sự thật hoặc xuyên tạc, bôi nhọ tư cách của mọi cá nhân hoặc tổ chức dưới mọi hình thức.
 6. 6.
  Đăng tải, phát tán các thông tin mà bản thân đối tượng đăng tải không có quyền được tiết lộ hoặc phát tán được chi phối bởi bất kỳ luật lệ hoặc quy định nào có hiệu lực trên phạm vi lãnh thổ Việt nam hoặc theo các điều ước và thông lệ quốc tế mà chính phủ Việt Nam thừa nhận.
 7. 7.
  Spam dưới mọi hình thức được quy định cụ thể nhưng không hạn chế trong các Quy định về Spam của OTC GSS.

Thông tin đăng tải thông qua các dịch vụ, tiện ích do OTC GSS cung cấp

- Trừ những trường hợp đặc biệt được quy định cụ thể trong các bản hợp đồng hoặc thoả thuận song phương được ký kết giữa OTC GSS và các đối tượng sử dụng các dịch vụ đặc biệt của OTC GSS, tất cả các thông tin được đăng tải và phát hành công khai trên hệ thống website của OTC GSS được coi là tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của OTC GSS mà không cần phải tính toán đến yếu tố đối tượng đăng tải còn tiếp tục duy trì hay đã chấm dứt việc sử dụng dịch vụ do OTC GSS cung cấp. - Việc sử dụng hoặc phát hành lại những thông tin đã được phát hành công khai trên hệ thống website của OTC GSS một cách có hệ thống đều phải nhận được sự chấp thuận của OTC GSS bằng văn bản. Mọi sự vi phạm có thể dẫn đến việc OTC GSS khởi kiện đối tượng vi phạm ra toà dân sự theo luật Sở hữu trí tuệ.

Bồi thường

Mọi hành vi cố tình hoặc vô tình gây hại cho OTC GSS cũng như các nhân viên, đối tác của OTC GSS hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào của đều phải được bồi thường theo những quy định của hệ thống pháp luật hiện hành tại Việt Nam

Không bán lại hoặc phát tán dịch vụ

Bạn đồng ý không sao chụp, phát hành, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ mà OTC GSS cung cấp cho bạn nếu không nhận được sự chấp thuận của OTC GSS.

Giới hạn việc sử dụng dịch vụ

Ngoài các dịch vụ đặc biệt do OTC GSS cung cấp cần phải tuân theo các quy điều khoản thoả thuận song phương thì OTC GSS có thể tạo ra các giới hạn chung liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ, ví dụ như: số ngày tối đa hiển thị hoặc lưu giữ các nội dung thông tin được đăng tải thông qua các dịch vụ của OTC GSS kích thước tối đa của một tệp thông tin mà hệ thống có thể đáp ứng việc đăng tải trong từng dịch vụ cụ thể, số lần tối đa mà bạn có thể truy cập để sử dung Dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. OTC GSS cũng có quyền xóa các tài khoản không sử dụng trong một khoảng thời gian dài

Sửa đổi đối với dịch vụ

Ngoài những dịch vụ đặc biệt được OTC GSS cung cấp cho đối tượng sử dụng theo các hợp đồng hoặc thoả thuận song phương, OTC GSS có quyền sửa đổi, tạm ngừng, loại bỏ một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ. Việc này có thể áp dụng chung đối với một hoặc tất cả các đối tượng sử dụng và có thể có hoặc không có thông báo. Trong nhưng trường hợp như vậy, OTC GSS không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với người sử dụng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh các Dịch vụ như mô tả ở trên.

Thông báo

OTC GSS có thể thông báo các thay đổi về dịch vụ, cũng như những thay đổi của bản Quy định và các điều kiện sử dung dịch vụ thông qua thư điện tử, mà người sử dụng khai báo khi đăng ký tài khoản hoặc thông báo trực tiếp trên dịch vụ. Nội dung thông báo có thể được đăng tải thông qua các liên kết, kèm thông báo và thông tin trong đó được coi là nội dung đầy đủ của thông báo thay đổi.

Thông tin về thương hiệu và quyền sở hữu

Đây chỉ là sàn giao dịch nội bộ nhằm tạo điều kiện để cổ đông có thể trao đổi, giao dịch mua bán khi có nhu cầu. Sàn OTC GSS cũng là một kênh giúp các cổ đông của GSS, Công ty con và các Công ty liên kết có thể tìm hiểu và làm quen với các kỹ thuật đầu tư trước khi IPO chính thức. Một khi có một mã cổ phiếu của hệ thống lên sàn chính thức thì toàn bộ giao dịch của mã cổ phiếu đó trên sàn OTC này sẽ được chuyển đổi nguyên vẹn qua sàn chính thức, đồng thời mã cổ phiếu đó sẽ được gỡ bỏ khỏi hệ thống sàn OTC như một điều khoản bắt buộc.
Last modified 1yr ago
Copy link
Outline